Nuus

Meer opvoedkundige kwekerye om die ontwikkeling van kinders te verbeter


Vroeë kinderjare het 'n deurslaggewende invloed op die ontwikkeling en toekoms van kinders. Dit is noodsaaklik om die opvoedkundige dimensie van kwekerye te versterk. Studies toon dat dit konkrete oplossings is om teen sosiale ongelykhede te veg.

Op 4-jarige ouderdom het 'n minderbevoorregte kind 30 miljoen woorde minder gehoor as 'n kind met 'n bevoorregte agtergrond

  • Die periode tussen geboorte en 3 jaar, wanneer die brein die belangrikste periode van neuronale ontwikkeling ken, is van kardinale belang vir die jong kind. Die tempo en intensiteit van hierdie ontwikkeling word sterk beïnvloed deur eksterne stimuli.
  • Hierdie stimulasies speel 'n oorweldigende rol in die kind in die verkryging van selfvertroue, in die beheer van emosies en in die aanleer van taal.
  • Op 18 maande, die sogenaamde periode van taalontploffing, leer die kind gemiddeld 9 woorde per dag. Hierdie "dors na woorde" kan nie altyd geblus word nie. Talle wetenskaplike studies het getoon dat laat blootstelling aan taal die aanleer van taal kan vertraag en ernstige gevolge vir woordeskat, konsentrasie en lees kan hê.
  • Daar is ook aangetoon dat kinders van agtergeblewe agtergronde minder baat by hierdie stimulasies, veral dié van taal. Dit stel hulle daarna meer bloot aan akademiese probleme.

Die bevordering van kwekerye as onderrigplekke en nie net vir kindersorg nie

  • Twee eksperimente in die buiteland (Perry Preschool-program en Carolina Abecedarian) het getoon dat dit moontlik is om sosiale ongelykhede aansienlik te verminder deur kwekerye van hoë gehalte. 36% van die kinders wat voordeel getrek het uit intensiewe dagsorg- en ouerskapprogramme, het toegang tot hoër onderwys vergeleke met 14% wat dit nie gedoen het nie.
  • In Frankryk het die program 'Talk Bamboo' wat in 'n kwekery in Grenoble geskep is, gefokus op taalontwikkeling en prioriteitstoegang vir minderbevoorregte kinders, ook uitstekende resultate gelewer. Dit is sedertdien in verskillende stede in Frankryk opgerig ...
  • Daarom bepleit Terra Nova om te fokus op die ontwikkeling van opvoedkundige kwekerye en nie net versorgingsplekke nie, wat die meeste van hul pogings op gesondheids- en veiligheidsaspekte konsentreer.
  • Hierdie kindersorgfasiliteite moet hul opvoedkundige inhoud versterk: ontwikkel taalgebaseerde gereedskap, gereelde interaktiewe leessessies, stimulasie en aandag aan selfvertroue en ouerbetrokkenheid.
  • Hierdie werktuie kan tuis deur kinderoppassers, ouers en babas gebruik word.

Frédérique Odasso

Terra Nova Bron